Síntesi

22 Març 2009

La Web 2.0 ens ofereix nombroses eines per a comunicar-nos de manera ràpida, directe i senzilla. Aquest concepte atorgat a una etapa evolutiva d’Internet es caracteritza per el creixement de la intel·ligència col·lectiva, la interacció, la democratització de la xarxa i la rapidesa comunicativa – entre d’altres.

Els nous formats comunicatius són un repte per a tots i un element crucial per als sistemes de comunicació de masses. Les seves possibilitats encara estan pendents de ser explotades mitjançant la experimentació. És per aquesta raó que la Web 2.0 està en el seu millor moment per a la investigació, i així marcar nous horitzons.

Cal ser conscients que les novetats no sempre són enteses, i per lo tant no són emprades com toca, provocant noves pràctiques potser no adients o poc recomanables. La banalització en l’ús de la tecnologia suposa una prova de la necessitat de potenciar l’educació tecnològica. És evident que la tecnologia ens acompanyarà al llarg que la nostre vida i és per això que cal educar correctament sobre els usos d’aquesta. La comunicació digital ha de ser un suport de la comunicació tradicional cara a cara i mai ha de suposar una substitució.

Sembla que està de moda tenir el darrer en tecnologia: un mòbil d’última generació, un portàtil super fi, un I-Pod de 80Gb, un mans lliures, una super càmera reflex digital de 20Mp i tenir una compta al Facebook… I “com està de moda” tothom i totdon ho ha de tenir. Però cal saber per a què serveix i aprendre totes les possibilitats que té una cosa per a poder explotar el seu cent per cent.

Aquesta ignorància fa que les tecnologies pateixin un mal ús que anul·la qualsevol pragmàtica inicial reduint-la a la mínima expressió. Així, és necessari evitar això i donar-li un ús correcte a cada cosa per a una bona consecució dels fluxes comunicatius i informatius entre les persones. No podem pretendre escriure una novel·la amb SMS (Short Missage Service) ni gravar una pel·lícula amb una càmera de fotos, de la mateixa manera que no podem fer del Twitter una eina de missatgeria instantània com el Messenger. Cada cosa té el seu lloc i les seves limitacions i hem de conèixer-ho per a fer-ne un bon ús.

Els Mass Media són els encarregats d’aportar normalitat en les pràctiques comunicatives mitjançant els nous formats. Una vegada que el seu ús es normalitzi als medis, això anirà calant dins la societat, que immitarà o intentarà immitar el seu referent (els sistemes de comunicació de masses). Els medis han d’ofereir constantment calcom diferent i original i han de renovar-se per a destacar en aquesta democratirzació informativa amb grans oportunitats per als professionals de la comunicació.

**Totes les entrades en llengua catalana: Tòfol Oliver

*A partir d’ara acaba la meva participació en aquest bloc. Podeu seguir-me aquí.
Anuncis

El microblogging es una red social que te permite enviar micro-entradas basadas en texto, también conocidas como “tweets”. Se pueden escribir comentarios de hasta 140 palabras, respondiendo a preguntas como ¿qué estás haciendo? O ¿cómo te va? El microblogging es como un blog, pero más pequeño y más sencillo. Sobretodo, lo más novedoso de este micro blog, es que es muy sencillo de utilizar. Solo se necesita escribir comentarios a otras personas, las cuales te pueden contestar al instante.

Las actualizaciones se pueden recibir via SMS, mensajería instantánea, correo electrónico o RSS. A los usuarios que han elegido la opción de recibir estas actualizaciones, se les llama “seguidores”. Estos mensajes se pueden enviar desde la web de Twitter, desde el teléfono móbil con un SMS o incluso desde el Facebook.

El usuario origen, es decir, el que envia el mensage, es el encargado de decidir quién puede recibir el comentario o no.

De todas maneras, el microblogging es una manera sencilla y rápida de comunicarse. Esto es lo que se está consiguiendo con los avances tecnológicos: conseguir que las cosas sean más sencillas y más rápidas. Microblogging a conseguido esto, porque te permite enviar mensages cortos a otras personas de manera fácil, sencilla y rápida.

Eso es el microblogging, un instrumento de comunicación original y eficaz.